Naše služby

INOVACÍ FACILITÁTOR

Podporujeme inovativní myšlenky a technologie v následujících oblastech: IT, nanotechnologie, obnovitelné zdroje energie. Poskytujeme služby, které napomáhají začínajícím technologiím v jejich zranitelných počátečních fázích a umožňují jim růst a vzkvétat

PROCESNÍ & ENERGETICKÝ AUDIT

Pro energetickou optimalizaci poskytujeme naše auditorské služby. Na základě výsledků auditu připravujeme plně specifickou analýzu energetické náročnosti a efektivity v konkrétní lokalitě

ZMĚNA ŘÍZENÍ

Řízení změn v neoddělitelném dílčím procesu, podstatné při realizaci projektů týkajících se výstavby servisních středisek a přenosu provozních procesů firmy do externích center poskytujících služby podpory a manipulace s obchodními funkcemi.

IT SLUŽBY

Nabízíme služby v oblasti vývoje softwaru včetně vývoje osobních i firemních webových stránek, jakož i specializovaných podnikových aplikací, jako jsou ERP systémy, workflow, finanční systémy.

GRANTY EU

Naši odborníci mají zkušenosti se získáním evropských finančních prostředků přímo v Bruselu. Pomohli jsme našim zákazníkům v Německu, Velké Británii, Dánsku, Španělsku, Itálii, na Slovensku av České republice.