UNDP - Let's Bee

logotyp_projektuThe project Let’s Bee (Integration of new types of beehives with the transportation platform which allows to minimize beekeeper workload and maximize honey harvesting) is implemented by the United Nations Development Programme (UNDP) through the Polish Challenge Fund, with the financial support of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

Projekt Let’s Bee (wdrożenie nowych rodzajów uli z platformą transportową, która pozwala zminimalizować nakład pracy pszczelarzy i zmaksymalizować pozyskiwanie miodu) realizowany jest przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) za pośrednictwem Polish Challenge Fund, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

logotyp_bee

More information on: https://polishchallengefund.org/