Let's Bee

    Let’s Bee dostarcza wiedzę, narzędzia i technologie, aby lepiej zrozumieć i złagodzić stresy abiotyczne, takie jak zmiana klimatu i stosowanie pestycydów, a także stresy biotyczne i ryzyko chorób takich jak Varroa i Aethina tumida. Przeprowadzamy badania genetyczne, odporności i odżywiania pszczół w odniesieniu do siły rodzin pszczelich. Analizujeny i pomagamy przygotować strategie rozwoju pszczelarstwa w celu dywersyfikacji systemów rolniczych i zwiększenia usług ekosystemowych. Let’s Bee przyczyni się do lepszego zrozumienia praktyk w rolnictwie zrównoważonym, które pomogą chronić pszczoły miodne, przyczynić się do lepszej ochrony zasobów genetycznych pszczół miodnych i ich wykorzystania w hodowli oraz do złagodzenia wpływu działalności pszczelarskiej na dzikie zapylacze.

Cele ogólne

    Przyczyniamy się do zachowania bioróżnorodności poprzez wdrażanie nowych rozwiązań w pszczelnictwie. Badamy wpływ różnorodności genetycznej w populacjach pszczół miodnych i interakcji między pszczołami miodnymi a ich środowiskiem. Korzystając z inteligentnego, zintegrowanego systemu Let’s Bee posiadamy informacje o sile rodzin pszczelich, chorób pszczół i dzikich zapylaczy. System ula obejmuje dane z czujnikami zasilanymi rozwiązaniami zielonej energii, a także analitykę danych, bezpieczne przechowywanie danych i sztuczną inteligencję.