Oferowane produkty:

 1. System transportowy

  Platforma transportowa do przewozu uli oraz sposób przewozu uli na miejsce pożytków. Platforma transportowa umożliwia transport i obsługę 12 uli bazowych typ wielkopolski z 2 nadstawkami każdy na miejscu pożytków bez konieczności wyjmowania każdego ula z gniazda bazowego. Platforma transportowa do przewozu uli oraz sposób przewozu uli na miejsce pożytków. Celem jest dostarczenie urządzenia oraz sposób transportu i obsługi uli na miejscu pożytków, który pozwoliłby wyeliminować przynajmniej niektóre z poniższych niedogodności. Preferowana jest taka forma transportu i obsługi uli na miejscu pożytków, która nie zakłóci istotnie dobrostanu pszczół a także ułatwi obsługę uli przez pszczelarza z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i ergonomii.

  umowa
 2. Inteligentne Ule

  Posiadamy dedykowane ule dostosowane do ramki wielkopolskiej do zastosowania na naszych systemach transportowych.

  spotkanie
 3. Sztuczna ramka

  Sztuczna ramka do zbierania miodu w kształcie koła do stosowania w ulu. Sztuczna ramka umożliwia usuwanie miodu bez wyjmowania ramki z ula, przy czym sztuczna ramka składa się z komórek heksagonalnych i jest zbudowana z czterech części, z których dwie są ruchome względem siebie. Ruchome części są wykonane z metalu (miedzi) i są odsuwane o ścian wewnętrznych ramki powodując wypływ miodu z komórek. Do ścian zewnętrznych w części środkowej są przymocowane noże wraz szczotką do odsklepiania miodu.

  oferta
 4. System do zarządzania pasieką

  Posiadamy system do zarządzania pasieką w zakresie hodowli pszczół jak i zwalczania chorób.

  projekt

Oferowane usługi:

 1. Analiza dostępnego Dofinansowania

  spotkanie
 2. Tworzenie Grup Producenckich i Operacyjnych

  umowa
 3. Przygotowanie Biznes Planu w systemie informatycznym

  oferta
 4. Przygotowanie Wniosku

  projekt
 5. Obsługa poprawek uzupełnień/wyjaśnień

  projekt
 6. Doradztwo w zakresie programu przez cały okres obowiązywania umowy

  instalacja
 7. Przygotowanie wniosku o płatność

  instalacja