Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Odnawialne źródła energii to interdyscyplinarny kierunek, który ma na celu przygotowanie specjalistów w zakresie wytwarzania i wykorzystywania niekonwencjonalnych, alternatywnych technologii energetycznych. Biorąc pod uwagę zmiany na rynku energetycznym w Polsce i Unii Europejskiej, zmierzające do zminimalizowania roli tradycyjnych źródeł energii, możemy być pewni, że jest to branża przyszłości. W trakcie studiów studenci będą mieli możliwość zdobycia UPRAWNIEŃ ENERGETYCZNYCH, które pozwolą na podniesienie indywidualnych kwalifikacji.

algi

Co osiągniesz?
Zdobędziesz:

  • wiedzę na temat źródeł energii odnawialnej oraz perspektyw ich rozwoju, podstaw produkcji, pozyskiwania, konwersji oraz wykorzystywania nośników energii, z uwzględnieniem technologii niskoemisyjnych i rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną,

  • wiedzę dotyczącą budowy, sterowania i zasad eksploatacji turbin wiatrowych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, obiektów małej energetyki wodnej, urządzeń związanych z przetwarzaniem biomasy oraz układów kogeneracyjnych,

  • umiejętność projektowania instalacji do pozyskiwania i przetwarzania energii z wykorzystaniem narzędzi grafiki inżynierskiej i systemów komputerowego wspomagania, programów do projektowania i wizualizacji,

  • wiedzę w zakresie wytwarzania i zastosowania biopaliw ciekłych, stałych i gazowych, w tym paliw zaawansowanych,

  • wiedzę odnośnie prawnych i ekonomicznych aspektów związanych z inwestycjami w energetyce odnawialnej, w tym kwestii bezpieczeństwa energetycznego oraz źródeł finansowania OZE, a także warunków lokalizacji inwestycji OZE,z uwzględnieniem efektów ekologicznych wynikających z produkcji energii,

  • umiejętność przygotowania i przeprowadzania proceduroceny oddziaływania inwestycji OZE na środowisko.