Nasze Usługi

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wspieramy innowacyjne pomysły i w następujących obszarach: energetyka odnawialna, IT, nanotechnologie. Świadczymy usługi z myślą o ułatwieniu technologicznych start-up w momencie ich powstania.

DORADZTWO I AUDTY ENERGETYCZNE

Optymalizujemy zużycie energii, zapewniamy nasze usługi w zakresie Audytów Energetyczncyh. Na podstawie wyników kontroli przygotowujemy analizy zapotrzebowania energetycznego w danej lokalizacji.

DORADZTWO

Jesteśmy firmą z doświadczeniem w dziedzinie rachunkowości zarządczej, finansów, zarządzania projektami, optymalizację kosztów i pozyskiwania dotacji unijnych. Nasze doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji pozwala nam przygotować najbardziej optymalną ofertę dla przedsiębiorców

USŁUGI INFORMATYCZNE

Oferujemy usługi w dziedzinie rozwoju oprogramowania zarządzania przedsiębiorstwem oraz zarządzania i kontroli parametrów energii odnawialnej w naszych instalacjach.

ZARZĄDZANIE ZMIANAMI

Zarządzanie zmianami – doświadczenie e reorganizacji procesów biznesowych, głównie w zakresie produkcji i zarządzania energią.

Dotacje UE

Nasi specjaliści posiadają doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy europejskich bezpośrednio w Brukseli. Pomogliśmy naszym klientom w: Niemczech, Wielkiej Brytanii, Danii, Hiszpanii, Włoszech, Słowacji i Czechach.