CZYSTE POWIETRZE — PISZEMY WNIOSKI I DORADZAMY

slider2

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (tj. od dochodu) wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Chodzi właśnie o te na materiały budowlane, urządzenia i usługi, które określił Minister Inwestycji i Rozwoju w ww. rozporządzeniu. W to wchodzi również montaż instalacji fotowoltaicznej. Kwota odliczenia do 53 000 zł.

Wicej informacji na temat Ulgi termomodernizacyjnej

ROLNICTWO

slider2
 • Analiza dostępnego Dofinansowania

 • Tworzenie Grup Producenckich i Operacyjnych

 • Przygotowanie Biznes Planu w systemie informatycznym

 • Przygotowanie Wniosku i Biznesplanu

 • Obsługa poprawek/uzupełnień/wyjaśnień

 • Przygotowanie zmiany do biznesplanu w okresie obowiązywania umowy

 • oradztwo w zakresie programu przez cały okres obowiązywania umowy

 • Przygotowanie wniosku o płatność
 • PROWADZIMY INNOWACYJNE PROJEKTY W ROLNICTWIE

  slider2

  Krótki łańcuch dostaw

  Krótki Łańcuch Dostaw Żywności (KŁŻ) polega na zorganizowaniu produkcji, dystrybucji i transakcji pomiędzy producentem żywności, a obywatelem, który ją spożywa, w sposób, który minimalizuje liczbę pośredników uczestniczących w tym procesie. Istotna jest „odległość społeczna”, nie tylko geograficzna. W trosce o zdrowe odżywianie poszukują żywności wysokiej jakości, w jak najmniejszym stopniu przetworzonej, o sprawdzonym źródle pochodzenia. Wskazuje, że jedną z form sprzedaży, która to gwarantuje jest sprzedaż bezpośrednia produktów wytworzonych w gospodarstwie bezpośrednio od rolnika. Dodając, że miejsce , gdzie można je kupić są zwykle targowiska. Można zauważyć że jeszcze kilka lat temu prawie trzy czwarte społeczeństwa kupowało co najmniej połowę artykułów spożywczych w dyskontach, to obecnie odsetek ten znacząco się zmniejszył. Ma na to wpływ rosnąca świadomość konsumentów, którzy zauważyli, że im krótszy jest tzw. łańcuch dostaw, czyli liczba pośredników w handlu żywnością, tym jest zdrowsza, smaczniejsza i taniej..

  Strategia działania:

  1. Rozwój ekologicznej turystyki


  2. Wspieranie innowacji w dziedzinie ochrony środowiska


  3. Rozwój małych gospodarstw poprzez zrzeszenia


  4. Dostarczanie profesjonalnego doradztwa dla lokalnych grup i rolników


  5. Współpraca z Uczelniami


  6. Udział w projektach ogólnopolskich u europejskich


  7. Aktywna promocja za granicą


  Zasady współpracy:

  Współpraca powinna oprzeć się na wprowadzeniu w praktykę zasady skutecznego partnerstwa przez wszystkich zaangażowanych czyli dzielenie się kosztami, ryzykiem oraz korzyściami, tzn:
  1. Zapewnienie każdemu, kto decyduje się na współpracę, odniesienie korzyści. Innymi słowami, zbiorowość czy wspólnota tworząca system KŁŻ powinna zadbać o to, że każdy zaangażowany partner wyciąga korzyści ze swojego udziału. Wprowadzenie w życie tej zasady zapewni trwałość przedsięwzięcia.
  2. Podkreślanie transparentności w motywacjach i w działaniu ponieważ buduje to wzajemne zaufanie wszystkich zaangażowanych. Chodzi tu o stworzenie i przestrzeganie wspólnych „reguł gry” wg których określony system KŁŻ ma funkcjonować. Wprowadzenie w życie tej zasady pomoże w określeniu ról i zakresu odpowiedzialności poszczególnych partnerów wobec całości przedsięwzięcia.
  3. Przestrzeganie równouprawnienia w współtworzeniu systemu KŁŻ czyli zdanie każdego się liczy w podejmowaniu decyzji, buduje zdolność do identyfikowania i rozwiązywania problemów, które się będą pojawiać na szybko zmieniającym się rynku.

  slider2

  PRZEDSIĘBIORCY

  slider2

  DOŚWIADCZENIE

  Pozyskaliśmy dofinansowanie ponad 300 mln zł dla naszych Klientów. Nasi Konsultanci wywodzą się ze środowisk biznesowych, naukowych, oraz posiadają doświadczenie z pracy w Ministerstwie Rozwoju , Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Programy Horizon 2020, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

  NASZYM KLIENTOM POMAGAMY

 • wybrać właściwą strategię projektu

 • znaleźć odpowiednie źródło finansowania

 • opracować kompleksowo dokumentację aplikacyjną

 • stworzyć umowę o dofinansowanie

 • rozliczyć prawidłowo dotację unijną

 • przygotować się do kontroli projektu
 • slider2

  Utylizacja gnojowicy

  slider2

  Bezpieczeństwo procesu

  Proces hodowli i żywienia trzody chlewnej jest odizolowany od procesu utylizacji gnojowicy. Zbiorniki oraz inne komponenty techniczne są umiejscowione w bezpiecznej odległości od chlewni. Produkty w wyniku utylizacji są wykorzystywane poza miejscem hodowli trzody chlewnej.

  slider2

  Tworzymy kompletne biznesplany. Nasze modele są w pełni zintegrowane, a wszystkie zaawansowane obliczenia są wykonywane automatycznie. Ten załączony model jest w pełni zautomatyzowany. Jesteśmy firmą posiadającą kompetencje w zakresie rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, zarządzania projektami, optymalizacji kosztów i pozyskiwania dotacji unijnych. Nasze doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji unijnych pozwala nam przygotować optymalną ofertę dla Ciebie i Twojej firmy. Naszym celem jest przedstawienie naszej propozycji w jasny sposób, z uwzględnieniem specyfiki Twojej firmy. Zawsze przedstawiamy różnorodne opcje i rekomendacje. Staramy się minimalizować koszty dla klienta - nasze wynagrodzenie zależy od powodzenia przygotowanego projektu. Nasze podejście polega na wykorzystaniu wszystkich dostępnych narzędzi technologicznych w celu dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb.
  ZOSTAW NAM SWOJE DANE KONTAKTOWE!
  Odezwiemy się tak szybko, jak tylko to będzie możliwe.

  copyright © 2020 Vivende. All Rights Reserved.